جزئیات پروژه :

صیاد 2

کارفرما : تعاونی مسکن ستاد مشترک ارتش

مکان پروژه : روبروی ایران مال

تاریخ انجام پروژه :18/05/1392

تعداد واحد : 1100 واحد مسکونی در 8 بلوک

error: محتوا این سایت محفوظ شده می باشد