جزئیات پروژه :

صیاد 1

کارفرما : تعاونی مسکن ستاد مشترک ارتش

مکان پروژه : روبروی ایران مال

تاریخ انجام پروژه : 03/02/1387

error: محتوا این سایت محفوظ شده می باشد